GOOGLE

Our partners:

Priser: Svenska-ryska översättningar.

Moms tillkommer med 25%.
Villkor för beställning och betalning:
Konsultation och prissättning är gratis!
Vid beställningar upp till 1500 kronor tar vi 100% förskottsbetalning. Samtidigt ger vi en 100% garanti på översättningens kvalitet.
Vid beställningar där priset överstiger 1500 kronor, tar vi 50% innan arbetet påbörjas och resterande 50% när arbetet avslutas. Fortsätt läsa