GOOGLE

Our partners:

Arbetsgivarintyg för a-kassa

Första gången du söker ersättning från a-kassan behöver du skicka med ett arbetsgivarintyg. Det är din arbetsgivare som fyller i intyget och detta kan göras antingen elektroniskt eller på en pappersblankett. I denna artikel får du all information du behöver för att få iväg arbetsgivarintyget till din a-kassa.

Hur ordnar man ett arbetsgivarintyg för a-kassa?

Arbetsgivarintyg för a-kassa behövs för att a-kassan ska få uppgifter om din arbetade tid, frånvaro och lön på din tidigare arbetsplats. Det är din före detta arbetsgivare som fyller i arbetsgivarintyget. A-kassorna har i ett gemensamt samarbete med Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) skapat en tjänst – arbetsgivarintyg.nu – vilken är till för att underlätta arbetet med att fylla i intyget.

Du och arbetsgivaren kan komma överens om att fylla i arbetsgivarintyget antingen elektroniskt eller på papper. Vid det första alternativet krävs dels att arbetsgivaren signerar med sin e-legitimation samt att du hämtar intyget med din e-legitimation. Enligt a-kassornas erfarenhet är det att föredra att intygen skickas in digitalt, då pappersblanketterna ofta saknar nödvändiga uppgifter. Detta gör att kompletteringar måste efterfrågas och din väntan på ersättning kan bli längre.

Att fylla i arbetsgivarintyg för a-kassa

Så hur fungerar det då att fylla i ett arbetsgivarintyg för a-kassa? Om din arbetsgivare inte har koll på tjänsten kan du via https://www.arbetsgivarintyg.nu/#/Arbetstagare skicka ett tips till henne eller honom. Därefter:

  • Fyller arbetsgivaren i de uppgifter som krävs om din anställning, frånvaro och arbetade tid. Sedan signerar hon eller han med e-legitimation och ett sms eller e-postmeddelande skickas till dig om att intyget är färdigt.
  • Du loggar in med din e-legitimation och kollar så att det ifyllda intyget är korrekt. Om något inte stämmer ber du arbetsgivaren om att ändra uppgifterna och skicka intyget igen.
  • Du väljer via tjänsten vilken a-kassa intyget ska skickas till och skickar. Därefter finns intyget på plats.

Om du inte skickar iväg intyget inom 14 dagar efter att du mottagit det digitalt raderas det från arbetsgivarintyg.nu. Detta på grund av att personuppgiftslagen inte tillåter att personuppgifter sparas under längre tid än så. Raderade intyg kan inte återskapas, så om det händer måste du be din arbetsgivare fylla i ett nytt. Se därför till att skicka iväg intyget till din a-kassa så fort som möjligt efter att du mottagit det från arbetsgivaren.

Saknar du e-legitimation eller av annan anledning vill skicka in intyget på papper kan du be arbetsgivaren om att få det utskrivet. Sedan skickar du det med post till din a-kassa.

 

Källa: akassahjälpen.se