GOOGLE

Our partners:

Kassakort ska fyllas i för att få för A-kassa

Kassakort för a-kassa

Kassakort för a-kassa är din tidrapport till arbetslöshetskassan och måste fyllas i för att du ska få ekonomisk ersättning vid arbetslöshet. På detta rapporterar du allt du gjort under en tvåveckorsperiod, exempelvis deltidsarbete, sjukdom och om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Vad är ett kassakort?

Ett kassakort för a-kassa ingår i din ansökan om ersättning från din arbetslöshetskassa. På detta fyller du i uppgifter om vad du gjort under en tvåveckorsperiod och när samtliga dagar är ifyllda skickar du in det till a-kassan för att få ut din arbetslöshetsersättning.

Kassakortet kan antingen fyllas i på papper och normalt kan tidrapporten idag även skickas in via a-kassans hemsida. För att kunna lämna in den elektroniska tidrapporten behöver du e-legitimation för att kunna verifiera din identitet (kan ordnas via din bank).

Hur fyller man i ett kassakort?

För att få ut rätt ersättning är det viktigt att du fyller i ditt kassakort för a-kassa på ett riktigt sätt. Hur det ska fyllas i beror på vad du gjort under din tvåveckorsperiod. Fyll alltid i veckans samtliga sju dagar. Nedan listas de vanligaste sysselsättningarna:

  • Arbetslös på heltid: kryssa i under Arbetslös.
  • Aktivitetsstöd (vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program): kryssa i Förhindrad. Har du aktivitetsstöd för hela tvåveckorsperioden behöver du inte fylla i något kassakort, då du inte har rätt till a-kassa under perioder med aktivitetsstöd.
  • Deltidsanställning: fyll i sysselsättningsgrad per vecka.
  • Timanställd: fyll i antal timmar för varje dag.
  • Semester (från arbete): kryssa i under Semester.
  • Ledig från arbetssökande: kryssa i under Förhindrad.
  • Betald jour- och beredskapstid: fyll i som arbetad tid.
  • Sjuk/föräldrapenning: kryssa i under Sjuk/föräldrapenning, gäller även för graviditetspenning, närståendepenning eller smittbärarpenning.
  • Studerande: kryssa i under Förhindrad. Bedrivs studierna på heltid räknas du inte längre som arbetslös och behöver inte skicka in fler kassakort efter att rapporten med dina sista dagar som arbetslös är inskickade.

Utbetalningen av arbetslöshetsersättning sker vanligen på torsdagar, varannan eller var fjärde vecka. Kassakortet eller kassakorten måste då i regel vara a-kassan tillhanda senast på måndagen samma vecka och i annat fall får du vänta till nästa utbetalning. För att ha rätt till ersättning måste kassakortet skickas in inom nio månader från och med den sista dagen som ansökan gäller.

Kom ihåg att arbetslöshetsförsäkringen har en karens på sju dagar och du får alltså inte någon ersättning för dessa dagar. Om du även har en inkomstförsäkring betalas denna ersättning ut i en separat betalning. Kontakta fackförbundet, banken eller försäkringsbolaget där du har denna försäkring tecknad för information om hur du ansöker om utbetalning från den.

 

Källa: akassahjälpen.se