GOOGLE

Our partners:

Så här söker du ersättning

Läs noga igenom den information som lämnas till alla blanketter och kassakortet så att de fylls i rätt. Det är först när vi fått in en komplett ansökan av dig som vi kan ta beslut om din rätt till ersättning.

Ditt personnummer ska finnas med på alla handlingar så att vi vet att de är en del av just ditt ärende.

Nedan finns en beskrivning av vad du ska göra och vad vi gör – steg för steg.

 

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

Det första du ska göra är att skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Det finns två sätt att skriva in dig som arbetssökande:

1. Du besöker Arbetsförmedlingen.

2. Du loggar in med din e-legitimation på Arbetsförmedlingens webbplats och skriver in dig elektroniskt.

Ersättning kan endast lämnas för tid som du är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Du får information av oss

Någon dag efter det att du anmält dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen får du ett informationsbrev från oss. I det fall du väljer att inte använda vår e-tjänst Mina sidor behöver du beställa papperskassakort.

Fyll i ”Anmälan om arbetslöshet”

”Anmälan om arbetslöshet” är ett formulär som du själv fyller i och skickar in via vår e-tjänst Mina sidor. Vill du hellre fylla i den på papper så finns den under blanketter som du skriver ut, fyller i på samtliga punkter och skickar in den med posten till oss.

Läs noga igenom informationen till formuläret/blanketten innan du fyller i den. Du är skyldig att meddela förändringar av de uppgifter du lämnat som kan påverka din rätt till ersättning senast inom två veckor.

Be din arbetsgivare fylla i ”Arbetsgivarintyg”

Tid som du arbetat ska styrkas av din arbetsgivare i ett arbetsgivarintyg. Be din arbetsgivare använda vår e-tjänst arbetsgivarintyg.nu  när hen fyller i intyget. Där får din arbetsgivare hjälp med att lämna rätt information i intyget och du kan skicka intyget digitalt till oss. Mer information finns på arbetsgivarintyg.nu .

Har du haft flera arbetsgivare ska var och en fylla i ett arbetsgivarintyg.

Vill du och/eller din arbetsgivare inte använda arbetsgivarintyg.nu ska arbetsgivaren istället fylla i blanketten Arbetsgivarintyg och lämna till dig och du i din tur skicka in den till oss.

Övriga intyg

Samla ihop eventuellt övriga intyg som styrker vad du gjort under de senaste tolv månaderna om du under denna tid gjort mer eller annat än att arbeta.

Har du frågor om vilka intyg du ska skicka in är du välkommen att ringa till oss.

Skicka in dina handlingar

Skicka in dina handlingar till oss på adressen:

Handels a-kassa
Box 49
631 02 Eskilstuna.

Fyll i och skicka in kassakort (tidrapport)

”Kassakorten” (tidrapport) är din ansökan om ersättning och du fyller i dem och skickar in dem elektroniskt via vår e-tjänst Mina sidor.

Du kan välja att fylla i kassakorten på papper och skicka dem med posten till oss. Du behöver då ringa till oss och meddela det så skickar vi kassakort till dig.

Skicka in kassakort för de veckor du söker ersättning för så snart som möjligt och senast inom nio månader. Vi kan inte ta beslut om ersättning utan kassakort.

 

Vår handläggning och beslut från oss

När vi får in dina ansökningshandlingar skannar vi dem och daterar dem med det datum som de kom in till oss. Vi handlägger ansökningarna i den ordning som de kommit in till oss.

Det är du själv som ansvarar för att styrka att du har rätt till ersättning och det gör du genom de handlingar och uppgifter som du lämnar in till oss. Saknas någon uppgift eller om något verkar vara fel ifyllt kommer du att få en begäran om komplettering.

När vi fått alla handlingar som behövs inklusive kassakort beslutar vi om din rätt till ersättning och skickar dig ett skriftligt beslut.

Är du missnöjd med vårt beslut kan du ompröva det.

Utbetalning

Samtidigt som vi tar beslut om din ersättning behandlar vi kassakort som kommit in till oss. Har du rätt till ersättning sker utbetalning därefter vanligtvis på torsdag veckan efter.

Utbetalning sker genom Swedbanks utbetalningsservice. Har de ett konto registrerat för dig, hos sig själva eller i annan bank, kommer de att sätta in pengarna på det kontot. I annat fall sker utbetalning genom att du får en avi. Vill du ha pengarna insatta på ett konto ska du meddela detta till Swedbank.

Beviljas du en ny ersättningsperiod kan ersättning lämnas först efter 7 karensdagar.

 

Källa: handels.se