GOOGLE

Our partners:

Hur gör man om man förlorar jobbet?

Lågkonjunktur innebär hårdare tider på arbetsmarknaden. Nästa varsel kan drabba dig. Men det finns sätt att förbereda sig – och ha en plan när den dagen kommer.

Lågkonjunktur för med sig en större osäkerhet på arbetsmarknaden. Först drabbas ofta industrijobben, vilket redan nu i höst blivit tydligt.

Byggsektorn brukar också påverkas tidigt, och med viss fördröjning den privata tjänstesektorn, restauranger och detaljhandeln. När skatteintäkterna sjunker drabbas även den offentliga sektorn.

Risken att förlora jobbet finns på alla områden – men hur gör man sedan? Det finns saker du bör ha koll på, både för att klara den akuta situationen och för att komma vidare i arbetslivet.

Arbetsgivare och fackförbund har ofta trygghetsavtal som reglerar vad som gäller under uppsägningstiden. Ta reda på vilken hjälp du kan få och vad arbetsgivaren är skyldig att göra. Facket kan hjälpa dig – är du medlem?

Arbetslöshetsförsäkringen gäller för alla som jobbat under minst sex av de tolv senaste månaderna. Medlemskap i en a-kassa gör att du får ut en större del av din tidigare lön, upp till 80 procent. I Sverige finns 33 a-kassor för olika yrkesgrupper. För att få ersättning efter en uppsägning måste du lämna in en anmälan om arbetslöshet, och oftast ett arbetsgivarintyg på att du varit anställd och arbetat. Många fackförbund erbjuder också en inkomstförsäkring utöver a-kassan till sina medlemmar.


Vi arbetar professionellt med Hemstädning Stockholm


Men även för den som känner sig trygg i sin anställning kan det vara bra att ha klart för sig vilka möjliga vägar som finns om något skulle hända.

Moa Andersson är karriärcoach på Unionen, som organiserar tjänstemän ur hela den privata sektorn. Den senaste tiden har hon mött många som blivit uppsagda, och sökt hennes hjälp för att hitta ett nytt jobb.

–Det är personer som inte alls förväntat sig det – höga chefer i allt från it-branschen till flygindustrin, säger hon.

Hennes främsta råd är att grundligt tänka igenom vilka kunskaper och kvaliteter man har. Att kunna formulera det är viktigt både för egen del och inför en ansökan. Allting ryms inte heller i en cv:s strikta uppradning av utbildning och anställningar.

–I ett ansökningsbrev bör man presentera inte bara vad man har gjort, utan också hur man har gjort det. Det är bra att spetsa till det och berätta på vilket sätt man genomfört sina uppdrag. Ge exempel!

Unika Prylar

Personliga kontakter har blivit allt viktigare, och även på det området finns det anledning att tänka igenom och inventera. Kontakter finns både i familjen och bland vänner, kolleger och kunder.

Reaktionerna bland de människor som Moa Andersson mött har varit olika – och beroende på förhållningssätt kan det vara olika lätt att gå vidare.

–Som alltid i en förändringsprocess reagerar folk olika. För en del blir det tillfället att göra en förändring som man funderat på, men många blir oroliga. Det är viktigt att känna att ”jag har gjort vad jag kan”. Har man en målsättning och en ambition så ska man inte låta sig hindras av konjunkturen, säger hon.

Källa